Tuesday, 07/07/2020 - 22:15|
GIÁO DỤC LÀ VŨ KHÍ MẠNH NHẤT MÀ NGƯỜI TA CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐỂ THAY ĐỔI CẢ THẾ GIỚI.
Thư viện ảnh
Chính phủ điện tử
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai các khoản thu khác. 21/12/19

Căn cứ Thông tư  số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống quốc dân;

Căn cứ công văn số 2913/UBND-KGVX ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện điều hành giá và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 1512/SGDĐT- KHTC ngày 22/8/2019 của sở giáo dục đào tạo Thái Nguyên về việc thực hiện các khoản thu chi trong cơ sở giáo dục năm học 2019-2020;

Căn cứ vào công văn số 560/ PGDĐT  ngày 23/8/2019; về việc thực hiện các khoản thu chi trong cơ sở giáo dục năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số   115 /KH-TH ngày 31 tháng  8 năm 2019 về việc thực hiện “ 3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2019 - 2020;

KẾ HOẠCH Tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021. 30/06/20

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 790/SGDDĐT-THCS ngày 04/5/2020 của Phòng GD&ĐT Đại Từ V/v hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Công văn số 275/PGDĐT-THCS ngày 06/5/2020 của Phòng GD&ĐT Đại Từ V/v hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021;

Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 1và lớp 6 năm học 2019 – 2020;

KẾ HOẠCH Tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020. 25/05/19

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 322/PGDĐT-THCS ngày 09/5/2018 của Phòng GD&ĐT Đại Từ V/v hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018 - 2019;

Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 – 2019;

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019- 2020 24/06/20

 

 Thực hiện công văn số 297 /PGDĐT- THCS về việc Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2019- 2020;

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 -2020 của Trường TH & THCS Cát Nê.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 80
Hôm qua : 34
Tháng 07 : 264
Năm 2020 : 14.493