Thursday, 04/03/2021 - 22:33|
GIÁO DỤC LÀ VŨ KHÍ MẠNH NHẤT MÀ NGƯỜI TA CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐỂ THAY ĐỔI CẢ THẾ GIỚI.
Công văn số 1647/UBND-NV ngày 15/11/2019 của UBND huyện Đại Từ về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; Công văn số 333/CV-PGDĐT ngày 04/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ
Văn bản liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website