Tuesday, 02/06/2020 - 07:56|
HỌC TẬP LÀ HẠT GIỐNG CỦA KIẾN THỨC, KIẾN THỨC LÀ HẠT GIỐNG CỦA HẠNH PHÚC.
Công văn Số: 182/PGDĐT-THCS V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-2019; triển khai công tác dạy học khi học sinh trở lại trường học tập.
Văn bản liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website